Mobiili nett – kasutu mänguasi või hüljatud tööloom?

Scr. shot.jpgPraeguses veebituhinas on enamustel inimestel üsnagi kahe silma vahele jäänud mobiilse interneti poolt pakutavad võimalused, samas unustades, et vähemalt Eestis on väga suurel osal inimestest taskus väga kompleksseid veebiteenuseid toetavad uuemad telefonimudelid. Siinkohal ei pea ma silmas kolmandate osapoolte pakutavat, näiteks Opera Mobile browserit, vaid telefoni sisseehitatut – tänapäeval standardis XHTML-MP toega.

Tõsi ta on, et varasemal ajal, esimeste WAP telefonide puhul, siis kui mobiilide ekraanid olid väga väikesed ning mustvalged, oli mobiili-internet rohkem mänguasja mõõtu, kui tõsine töövahend. Pakutavad WML võimalused olid väga väikesed, dialup põhine nett aeglane ja kallis ning üleüldse raske arendada, kuna WML ainult meenutab kõigile tuntud HTML-i, sisuliselt tuli ära õppida uus, desktop browseritega mitteühilduv ja suurte piirangutega, markeerimiskeel ning seega tuli arendada kahte asja paralleelselt – desktopile ja mobiilile eraldi.

Siin tulebki mängu uuem, kuigi praeguseks juba aastaid võimalik, aga siiani vaeslapse staatuses XHTML Mobile Profile ehk XHTML-MP. Tegu on nimelt tavalise XHTML-iga üsna identse, kuigi samuti väikeste limiitidega, keelega ja seega kergelt porditav. Toetatud on ka CSS ning seega on teoorias võimalik valmistada lehti, mis kannavad ühist sisu XHTML formaadis ning siis vastavalt vaid sellele, kas kuvatakse infot desktopi või mobiilibrauseris, valitakse vastav CSS ja muud polegi vaja. Praktikas niivõrd kerge see pole, aga ikkagi tunduvalt lihtsam, kui WML-iga möllama hakata.

MIME tüüp

Soovitav MIME tüüp oleks “application/vnd.wap.xhtml+xml,” kuigi kasutada võib ka “application/xhtml+xml” ning “text/html,” kuid need viimased võivad osadel mobiilidel probleemseteks osutuda. MIME tüüp tuleks tegelikult valida jooksvalt, vastavalt siis brauserile, millega faili poole pöördutakse, kuna tavaline desktopi brauser reeglina seda esimest ei mõista.

Ülesehitus

Nagu mainitud, kujutab XHTML-MP endast niiöelda tavalise XHTML väiksemat venda, seega on ta ülesehitus põhimõtteliselt juba tuttav.

Näide:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>XHTML-MP</title>
</head>
<body>
<h1>Hello world!</h1>
</body>
</html>

XHTML-MP Spetsifikatsioon

(link)

Moodul Element
Struktuur body, head, html, title
Tekst abbr, acronym, address, blockquote, br, cite, code, dfn, div, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, kbd, p, pre, q, samp, span, strong, var
Hüpertekst a
List dd, dl, dt, li, ol, ul
Tekstiesitus b, big, hr, i, small
Vormid button, fieldset, form, input, label, legend, optgroup, option, select, textarea
Tabelid caption, table, td, th, tr
Pildid img
Objektid object, param
Metainformatsioon meta
Skriptid noscript, script (alates versioon 1.2)
Stiilid style element
Stiili Attribute style attribute
Lingid link

Võrreldes WML-iga on XHTML-MP puhul mitmed asjad, seoses siis standarditele vastavusega puudu. Toetatud pole näiteks:

  • <deck> ja <card> elemendid
  • <timer> element, selle saab asendada meta refresh elemendiga <meta content=”5;URL=http://www.neti.ee” http-equiv=”refresh” />
  • sündmused: ontimer, onenterbackward, onenterforward, onpick
  • muutujad
  • Kliendipoolsed skriptid (WMLScript), edaspidi, alates XHTML-MP versioonist 1.2 hakkab olema toetatud ECMAScript Mobile Profile ehk lühidalt ESMP. Sinnamaani tuleb asjad ära teha serveripoolselt.
  • Softkey tegevust ei saa muuta, selle asemel saab kasutada accesskey elementi, <a accesskey=”1″ xhref=”http://www.neti.ee” mce_href=”http://www.neti.ee”>neti</a> sellisel juhul tuleb kasutusele klaviatuuri numbriosa, kus näitele vastavalt number ühele vajutades minnakse antud lingi suunas. Kuid sellel viisil on omad miinused – keegi ei suuda meeles pidada, et mis lehel mis number midagi teeb ja seda eraldi välja kirjutama hakata iga kord võtab rohkem ruumi ja on ebapraktilisem, kui lihtsalt noolenuppudega linkide vahel navigeerida.
  • <u> element on puudu, selle asemel tuleb kasutada CSS käsku: p {text-decoration: underline}
  • input format element on puudu (kas numbriline või tekstiline või misiganes input text tüüp olema peaks), samuti aitab välja CSS: input { -wap-input-format: “5N”}
  • <anchor> lingid on puudu, selle asemel on submit nupud

Kui kellelgi on eelpool mainitud elemente siiski vaja, mis XHTML-MP osas puuduvad, aga WML osas eksisteerivad, siis ei jää lihtsalt muud üle, kui kasutadagi WML-i. Väga hea XHTML-MP õpetuse leiab siit.

Uus rate mobiilile?

Igatahes, mobiili nett on hetkel tugevalt alakasutatud ja oma võimalustele mittevastav. Kes teab, kas järgmine rate.ee ei võiks olla juba mobiilipõhine – sihtgrupp hängib niikuinii suure osa ajast arvutitest eemal Viru Keskuses ja mis neil muud seal pinkide peal chillides ikka muud teha oleks, kui mobiiliga kellegi pildile hinnet panna või seda kommenteerida. Kui kasutajamugavus läheneb juba desktop netile, siis poleks see ju mingi ime.